ارتباط با موسسه پیام رهایی


آدرس: كاشان، کیلومتر 3 جاده قمصر، کوی میلاد، فرعی دوم، دست چپ، موسسه پیام رهایی
مدیریت: آقای رحمان جلالی
تلفن: 09305011818 | 09125012583
ایمیل: info@payamrahaei.ir | payamrahayi@gmail.com