معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان :مشکل اصلی معتادان بهبودیافته بازگشت به اعتیاد استارسال شده در: 1399/10/27              از دسته مطالب: عمومی


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان :مشکل اصلی معتادان بهبودیافته بازگشت به اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته مشارکت‌های مردمی در محل استانداری زنجان، گفت: رویکردها درخصوص اشتغال بهبود یافتگان اعتیاد باید تغییر کند.وی با بیان اینکه آماده کردن جامعه برای پذیرش معتاد بهبود یافته امری مهم است، اظهار کرد: تاکنون چنین کاری انجام نگرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: مشکلی اصلی در بهبود یافتگان اعتیاد بازگشت دوباره به سوی اعتیاد است، به این دلیل است که در دوران نگهداری کارهای اجتماعی محور انجام نگرفته است.

مرادی نافچی بر لزوم بهره گیری از فضای مجازی برای پیشبرد اقدامات لازم در بحث اعتیاد را یادآور شد و گفت: در این فضا می‌توان با انجام کارهایی جامعه را برای پذیرش معتاد بهبود یافته آماده کرد. وی افزود: تشکل‌های مردم نهاد، دستگاه‌های فرهنگی می‌توانند با ایجاد اندیشه جامعه و با بهره گیری از فرصت‌های در اختیار برای عدم بازگشت دوباره معتاد به اعتیاد زمینه آماده پذیرش دوباره جامعه را فراهم کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان ابراز کرد: جامعه همواره در حال تغییر است و مجرم رفتارهای جدیدی را انجام می‌دهد که همین مساله هم در اعتیاد نمود دارد. مرادی نافچی تصریح کرد: طرح‌ها و راهکارهای گذشته در شرایط کنونی دیگر کاربرد ندارد و نوآوری‌ها، فرهنگ انتقال یافته مورد نظر به مخاطب برای جذب بیشتر با چهار رویکرد حمایتی، فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری با رویکرد اصلی و با بهره گیری مطلوب از فضای مجازی مد نظر قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار نجان با بیان اینکه جامعه به اقناع رسیده که اعتیاد با فنا مساوی است و فلسفه تشکیل کمیته مشارکت‌های مردمی سکوت اعضای جلسه نیست، گفت: اعضای مختلف دستگاه‌های اجرایی در این کمیته عضو هستند و باید دید که در این زمینه دستگاه‌های متولی امر چه کرده و چه اقداماتی را مورد توجه قرار داده است. مرادی نافچی تصریح کرد: فرصت اشتغال باید برای تمامی شهروندان، تحصیل کرده‌ها به ویژه بهیود یافتگان اعتیاد باید فراهم شود.وی گفت: هدف گیری آماده سازی فرد مبتلای بهبود یافته اعتیاد در دوران نقاهت در کمپ مورد توجه قرار گیرد و مدیران این مراکز نسبت به انعقاد قرار داد و دیگر اقدامات لازم مبادرت کنند.