مصرف ماری جوانا؛ آسیب حافظه دراز مدت در نوجوانانارسال شده در: 1395/6/2              از دسته مطالب: عمومی


مطالعه ای جدید نشان می دهد که مصرف ماری جوانا در نوجوانان، توانایی حل مسأله (Problem Solving) و حفظ روابط را مختل می کند. این مطالعه نشان می دهد نوجوانانی که حدود سه سال ماری جوانا مصرف کرده اند، حافظه دراز مدت آنها می تواند دچار آسیب جدی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری نوین، پژوهشگران دانشگاه Northwestern در شیکاگو، گروهی از افراد را که در دوران نوجوانی حدود سه سال و هر روز ماری جوانا مصرف کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. با استفاده از تصویربرداری های مغزی، پژوهشگران دریافتند که هیپوکامپ این آزمودنی ها دچار ناهنجاری های شکلی است؛ هیپوکامپ ناحیه ای در مغز است که برای نگهداری حافظه ضروری است. علاوه بر این، آزمودنی ها نسبت به همسالان خود که در نوجوانی ماری جوانا مصرف نکرده بودند، کاهش عملکرد 18 درصدی در حافظه بلند مدت نشان دادند.

 

پروفسور John Scernansky مدیر این پژوهش می گوید: «فرایند حافظه که در نتیجه مصرف زیاد ماری جوانا مختل می شود، عامل مهمی در توانایی حل مسأله و حفظ روابط بین فردی با دیگران در فرد است

 

علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان می دهد کارایی حافظه آزمودنی هایی که در نوجوانی به مدت سه سال ماری جوانا مصرف نکرده اند، کاهش 26 درصدی داشت.

منبع:

thefix.com/content/study-links-teen-marijuana-use-memory-loss