جمعیتی که خدا پشتوانه اش باشد، شکست ندارد.

اما م خمینی (ره)

 • بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

 • بدن تو به بازسازی احتیاج داره

 • موفقیت یک شبه حاصل نمیشه .

 • زندگی تو در دستان توست

 • نه گفتن یک مهارت است،میدونستی ؟!

 • ورزش و رفع آسیبها پس از ترک مواد مخدر

 • با دود شدن هر سیگار یک گام به نابودی نزدیک تر خواهید شد

 • تاثیر اعتیاد بر کودکان

 • خواستن، توانستن است

 • داشتن هدفی که به امید رسیدن به آن تلاش کنید مانند پادزهر قدرتمندی در برابر اعتیاد عمل می‌کند.

 • آمادگی برای ترک اعتیاد

 • ترک اعتیاد هستی بخشیدن به زندگی و آینده ای است که نابودی آن قطعی بوده است

 • سر تا سر مسیر بهبودﯼ در همین خلاصه می شود : یافتن بخش دیگر وجود خویش

 • نقش اعتیاد بر خانواده

 • همیشه اینو یادت باشه

با ما مشورت کنید ...


پیام روز:

فرآیند شرطی شدن در مصرف مواد مخدر

در صورت قطع مصرف مواد مخدر، اختلالات مصرف کننده مواد مخدر بدتر می شود، به ویژه اگر از افسردگی شدید رنج ببرد. اگر سال ها برای دفن علائم افسردگی خود مشروب مصرف کرده است، ممکن است متوجه شود که وقتی هوشیار است افسردگی اش بیشتر نمایان می شود. درمان سوء مصرف مواد مخدر و افسردگی باید هماهنگ باشد، و به همین دلیل این کار باید همزمان با درمان بیماری ها

ارسال شده در: 1401/12/13 ادامه ...

ابزارهای ارتباط مؤثر در اعتیاد

بیمار بعد از ترک اعتیاد باید سریع به زندگی عادی بازگردد. در زمینــه اعطــای وظایــف و مســئولیت ها، درســت مثــل ســابق بــا او رفتــار کنیــد. اعتیــاد او نبایــد باعــث شــود کــه هیــچ تخفیــف یــا معافیتــی را برایــش قائــل شــوید. یکــی از بهتریــن راه هایــی کــه می توانیــد بـدون اشـاره مسـتقیم بـه بحـث اعتیـاد، فـرد معتـاد را متوجـه

ارسال شده در: 1401/12/8 ادامه ...

ارزش ها کلید غلبه بر اعتیاد هستند

ارزش ها نوعی قدرت تحقق نیافته هستند که می توانید آن ها را جمع کنید. تا آن جا که آن ها را در اختیار دارید، احتمال این که در ابتدا اعتیاد پیدا کنید بسیار بسیار کم است و اگر درگیر اعتیاد به مواد مخدر هستید بهتر می توانید آن را برطرف کنید. افرادی که بر سلامت خود متمرکز هستند، از نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر خودداری می کنند و از آن امتناع می ورزن

ارسال شده در: 1401/11/23 ادامه ...

چگونه با ارزش ها می توان با اعتیاد مبارزه کرد

توضیح دادن این که مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل چه عوارض خطرناکی برای سلامتی دارد، به یک معتاد بی خیال، اغلب تأثیر چندانی بر او نمی گذارد. این به این دلیل است که او سلامت را ارزشی برای پیگیری و حفظ آن نمی داند. با این حال، اگر بهزیستی جسمانی شما برای شما اولویت شخصی باشد، احتمالاً عادت های اعتیادآور خود را کنار گذاشته یا تعدیل می کنید.

ارسال شده در: 1401/11/13 ادامه ...

طبقه بندی انواع مواد صناعی اعتیادآور

تعداد قرص های مکشوفه کپتاگون تا کنون به میلیون ها قرص رسیده است. مقصد بیشتر محموله های کپتاگون، شبه جزیره عرب می باشد. بنابراین نتیجه گیری می شود که در باب مواد صناعی بایستی از انحراف هرگونه مواد و یا داروهای قانونی که دارای پتانسیل سوء مصرف هستند به سمت تولید غیر قانونی و عرضه آن ها در بازارهای سوء مصرف جلوگیری به عمل آورد.

ارسال شده در: 1401/11/3 ادامه ...

بهترین روش ترک اعتیاد

مصرف هر نوع ماده مخدری می تواند مشکل ساز شود، چه کوکائین باشد، چه داروهای مسکن یا شیشه و حشیش. همچنین لازم نیست حتماً به طور روزانه مصرف کنید تا مشکل ایجاد شود. وابستگی به یک ماده مخدر می تواند جسمی، روانی یا هر دو باشد. مطمئین روش برای ترک اعتیاد کمک گرفتن از مشاور و برخورداری از حمایت و پشتیبانی تیم علمی ترک اعتیاد است.

ارسال شده در: 1401/10/26 ادامه ...